logo
Google Analytics

Zaměřte se na výkon a neinvestujte zbytečně!

Oslovte zákazníky, které dovedete k úspěšným konverzím.

Chci 30 minut konzultovat online zdarma

Zásady souborů cookies

Optimalizovaný-Web.cz / Zásady souborů cookies

verze 2. účinná dne 1. 12. 2021 

1. Zpracování cookies

Bc. Zbyněk Hyrák, IČ: 76316394, místem podnikání: Pelzova 1392, 156 00 Praha 5 – Zbraslav, jakožto provozovatel webových stránek https://www.optimalizovany-web.cz (dále jen „stránky“) používá na těchto stránkách cookies. Sběr a používání cookies je zpracováním osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“).

2. Co jsou cookies

Cookies jsou datové soubory, které se ukládají na Vašem zařízení, přes které ke stránkám přistupujete. Díky technickým cookies je možné zajistit funkčnost stránek, díky dalším cookies si zase stránky pamatují Vaše nastavení, zabezpečení, umožňují sledovat Vaše chování na stránkách anebo cílit Vám reklamu na míru.

3. Na co cookies využívám

Cookies používám

Informace z cookies zahrnují např. typ internetového prohlížeče a operačního systému, který používáte, IP adresu, datum, čas návštěvy a jejich počet, stránky, které zobrazujete, na jaké stránce ukončíte návštěvu stránek apod. Soubor cookies obsahuje také jedinečné identifikační číslo, které identifikuje Váš prohlížeč, prostřednictvím cookies tak rozpoznám Váš prohlížeč, když znovu navštívíte stránky.

Informace z teplotních map ukazují, na která místa stránek návštěvníci nejvíce klikají. Informace z komunikačního okna zahrnují ty informace, které nám sami dobrovolně poskytnete (tj. identifikační a kontaktní údaje) a dále informace technického charakteru, jako jsou IP adresy (je možné vypnout v nastavení prohlížeče), prohlížené stránky, typ použitého zařízení, typ prohlížeče, rozlišení obrazovky.

Pro užívání cookies pro technické ukládání nebo přístup, je-li to nezbytné pro potřeby poskytování služby informační společnosti, která je výslovně vyžádána účastníkem nebo uživatelem (tzv. nezbytná cookies), mám oprávněný zájem na zpracování osobních údajů dle čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení, zpracování tak nevyžaduje Váš souhlas.
Pro užívání dalších cookies a zpracování osobních údajů na jejich základě získaných potřebuji Váš souhlas.

V případě, že mi poskytnete Váš souhlas, mohu cookies použít

4. Kontrola nad cookies

Omezíte-li zpracování technických cookies nezbytných pro fungování stránek, nelze v zaručit plnou funkčnost webových stránek.


Další Vaše práva ohledně zpracování osobních údajů upravují Zásady zpracování osobních údajů a jejich ochrany dostupné zde: https://www.optimalizovany-web.cz/zasady-zpracovani-osobnich-udaju-a-jejich-ochrany/. Zásady se aplikují ve vztahu k informacím získaným prostřednictvím cookies, které mohou být považovány za osobní údaje.

5. Cookies třetích stran

Správce nemá vliv na cookies třetích stran. Třetí strany odpovídají plně a samy za to za to, jak jsou používány jejich cookies a jak jsou zpracovávány osobní údaje, včetně jejich šifrování a zabezpečení.

6. Jaké cookies používám

Aktuální údaje o užití cookies naleznete mezi základními funkcemi Vašeho prohlížeče, který identifikuje veškerá cookies, která jsou na Vaše zařízení ukládána.

Na stránkách používám cookies následujícího druhu:

Vydavatel / Název cookieTyp cookieTrvanlivost (doba uchování)
Google Ads Marketingové 90 dní
Sklik Marketingové 30 dní,
max. 540 dní
Google Analytics
(_ga, cid, utmv, utmz, utma, utmb, utmc)
Analytické 6 měsíců
Facebook Marketingové 12 měsíců
SmartSupp Nezbytné 6 měsíců
Pinterest Nezbytné 12 měsíců
HotJar Analytické 6 měsíců

Bližší informace o zásadách zpracování osobních údajů obsahují jednotlivé politiky, podmínky či zásady jejich zpracování vydané příslušným vydavatelem daných cookies, které jsou dostupné na internetu.

Copyright 2022 © Optimalizovaný-Web.cz